Logo Kvislasyndin hytteforeningHovedside
Vedtekter
Styret
Bli medlem
Årsmøter
Påskeskirenn
Olsokfest
Kart
Kontakt oss
Om nettsiden
Vestre Slidre Hytteforening
Linker
Styret 2020 / 2021:
Geir Hansen (styreleder)
Arne Fagerlie
Merete Morset
Kai Lindseth
Ingmar Hemsen
Frode Moen
Mari Sønsteby

Styret kan kontaktes på e-post og brev, se "Kontakt oss". Styremøter har blitt holdt elektronisk det siste året.