Logo kvislasyndin hytteforeningHovedside
Vedtekter
Styret
Bli medlem
Årsmøter
Påskeskirenn
Olsokfest
Kart
Kontakt oss
Om nettsiden
Vestre Slidre Hytteforening
Linker
Kvislasyndin Hytteforening, informasjonsgruppe på Facebook (for våre medlemmer)
Syndin.no har en fin webside med webkamera og andre nyttige linker.
Syndinstøga har dagligvarer, kafé og en rekke andre tjenester på Syndin.
De offisielle turistsidene for Valdres har masse interessant informasjon, blant annet en app med turforslagtil fots eller med sykkel rundt Syndin og andre steder.
Vestre Slidre Fjellstyre har informasjon om jakt, fiske, friluftsliv, stølsdrift og motorisert ferdsel på fjellet.
Midtre Syndin Hytteeierforening er hytteforeningen for området ved Midtre Syndin, nord for Kvislasyndin Hytteforenings område.
Kvislavegen (Hovdavegen)
Stølsvegen Høyme-Syndin-Strø
Vestfjelløypene
Hytte på Syndin / Facebook
Foreningens gamle hjemmeside på Origo inneholder en god del bilder og annet fra Syndin. Nettstedet Origo.no er høsten 2016 nedlagt og sidene kommer til å forsvinne.
Youtube har film fra Syndin
Vestre Slidre Hytteforening , har en åpen gruppe på Facebook.