Logo Kvislasyndin hytteforeningHovedside
Vedtekter
Styret
Bli medlem
Årsmøter
Påskeskirenn
Olsokfest
Kart
Kontakt oss
Om nettsiden
Vestre Slidre Hytteforening
Linker

Årsmøtet for 2020/2021 arrangeres på Syndinstøga 4. september 2021


Kvislasyndin Hytteforening har vedtektstfestet at årsmøtet holdes på Syndin primært ved månedsskiftet august/september, men senest innen utgangen av uke 40.

Utsendt informasjon fra foreningen inklusive årsmøteprotokoller:

2021

Innkalling til årsmøte 2021 (pdf 2,7 MB)

2020

Innkalling til årsmøte 2020 (pdf 6,8 MB)

Årsmøteprotokoll (pdf 733 kB)

2019

kontingentgiro 2019 (pdf 140 kB)

Innkalling til årsmøte 2019 (pdf 455 kB)

Årsmøteprotokoll (pdf 848 kB)

2018

kontingentgiro 2018 (pdf 143 kB)

Foreningens hyttepolitiske program (pdf 145 kB)

Innkalling til årsmøte 2018 (pdf 1,8 MB)

Årsmøteprotokoll (pdf 1,2 MB)

2017

kontingentgiro 2017 (pdf 271 kB)

Påskens nyhetsbrev (pdf 50 kB)

Innkalling til årsmøte 2017 (pdf 631 kB)

Protokoll fra årsmøtet (pdf, 774 kB)

2016

kontingentgiro 2016 (pdf 265 kB)

Protokoll fra årsmøtet (pdf, 261 kB)

Innkalling til årsmøte 2016 (pdf 635 kB)

Påskens nyhetsbrev (pdf 102 kB)

Nyhetsbrev vintereren 2016-2017 (pdf 622 kB)

2015

kontingentgiro 2015 (pdf 270 kB)

Protokoll fra årsmøtet (pdf, 452 kB)

Innkalling til årsmøte 2015 (pdf 293 kB)

Påskens nyhetsbrev (pdf 42 kB)

Nyhetsbrev vinteren 2015-2016 (pdf 110 kB)

2014

Signert protokoll 2014 (pdf 689 kB)

Innkalling til Årsmøte 2014 (pdf 209 kB)

Nyhetsbrev påsken 2014 (pdf 45 kB) om påskeskirenn og hyttemøte med kommunen.

kontingentgiro 2014 (pdf 263 kB) inneholder også veiens priser for 2014, regnskap og budsjett for foreningen og litt om paraplyorganisasjonen VSH.

Nyhetsbrev vinteren 2014-2015 (pdf 136 kB)

2013

Andre nyhetsbrev 2013

Signert protokoll 2013 (pdf 2,1MB) og usignert, men mindre og søkbar utgave (pdf 129kB)

Innkalling til Årsmøte 2013 (228 kB)
Sak 13 hadde to saksdokumenter:
Initiativet for å etablere Vestre Slidre Hytteforening 2013 - synspunkter ultimo april (82kB) og
Vedtekter Vestre Slidre Hytteforening (39 kB)
Sak 14 hadde også to saksdokumenter:
"Forslag til utbyggingsfri sone Syndinområdet" (1,2 MB) og i tillegg
et kart som viser området (2,4 MB).

Første nyhetsbrev 2013

kontingentgiro 2013 (pdf 263 kB) som ble sendt ut i januar. Her finnes du også veiens priser for 2014, regnskap og budsjett for foreningen.

2012

Innkalling til årsmøtet 2012 (230 kB) og protokoll (122 kB)

info_1-2012.pdf (260 KB)
Informasjon om vei, brøyting vinteren 2011-2012. Flytting av trafo. Påskeskirenn Markadalen. Regnskap 2011, budsjett for 2012.

2011

Innkalling (320 kB) og protokoll (200 kB) fra årsmøte i Kvislasyndin hytteforening for året 2010, Syndinstøga fredag 29. juli 2011.

På årsmøtet 2011 ble det lovet at kontaktinformasjon til feieren skulle legger ut på hjemmesiden:
Feier Reidar Johnsen har mobil 99031491

info_2011.pdf (260 KB)
Informasjon om vei, brøyting vinteren 2010-2011. Flytting av trafo. Regnskap 2010.

2010

info_2010_juli.pdf (273 KB)
Protokoll årsmøtet 29.7.2010. Informasjon om brøyting julen 2010.

2009

info_2009_november.pdf (123 KB)
Nyhetsbrev november 2009. Referat fra årsmøtet i 2009.

info_2009_juli.pdf (802 KB)
Årsbrev fra foreningen 2009. Referat fra årsmøtet i 2008, regnskap, arrangementer fremover, kart med markadalen og bålplass inntegnet.

info_2009_pasken.pdf (345 KB)
Årsbrev fra foreningen. Referat fra årsmøtet i 2008, regnskap, arrangementer fremover, kart med markadalen og bålplass inntegnet.

2008

info_2008_juli.pdf (24 KB)
Informasjon om foreningen og om årsmøtet.

info_2008_dugnad.pdf (3,1 MB)
Inneholder informasjon om rydding av vegetasjon i forbindelse med dugnaden i 2008.